fantiniworld.com

fantiniworld.com

fantiniworld.com

tag
Direktschneidwerk
tag ^
Produkte - maispflücker l3
Modell: LH3
Getreideart: Mais
Typ: klappbarer Mähdreschervorsatz
Modell: L03
Getreideart: Mais
Typ: starrer Mähdreschervorsatz
   
Produkte - sonnenblumenpflücker g3
Modell: GH3
Getreideart: Sonnenblumen
Typ: klappbarer Maähdreschervorsatz
Modell: G03
Getreideart: Sonnenblumen
Typ: starrer Mähdreschervorsatz
   
Produkte - maispflücker l4
Modell: L04
Getreideart: Mais
Typ: starrer Mähdreschervorsatz
     


Tag
vorige: Ausstellung von Sonnenblumenpflückern
nächste: Häcksler